Resultatenscore

Bevordert de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak. Het centrum vervult drie functies: Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten. Het evalueren, monitoren…