Bevordert de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak. Het centrum vervult drie functies:

Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten.

Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten.

Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen.