Om instellingen actief te ondersteunen bij de invoering van de nieuw verschenen materialen voor de verslavingszorg aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), organiseert Resultaten Scoren – Kenniscentrum Verslaving – een werkconferentie op 16 mei. De bijeenkomst is gericht op verslavingszorg- en VG-instellingen die samen de implementatie van deze nieuwe materialen (alle verschenen bij Perspectief Uitgevers) op willen gaan pakken. Thema’s als knelpunten bij start, standaard screenen en de inzet van de vertrouwenspersoon komen op deze conferentie aan de orde. Er is veel ruimte om vragen te stellen aan de sprekers, die allen betrokken waren bij de pilot van deze materialen en dus al ervaringen hebben opgedaan met de implementatie hiervan. De werkconferentie is gericht op behandelaren en / of managers die direct betrokken zijn bij de implementatie. Daarnaast wordt aangeraden om samen met een (beoogd) partner vanuit de VG-sector deel te nemen.
De conferentie vindt plaats op 16 mei, van 14.00 – 16.30 uur in Amersfoort bij Resultaten Scoren. Reserveer deze datum in uw agenda en benader vast uw partnerinstelling!
Meer informatie en inschrijving: info@resultatenscoren.nl
Meer informatie over de nieuw verschenen materialen: www.zorg-perspectief.nl