Een LVB-vriendelijke intake, een richtlijn en handleiding voor detoxificatie: dit voorjaar zijn drie boeken verschenen in de praktische kennis-reeks die we samen met Resultaten Scoren – Kenniscentrum Verslaving uitbrengen. De nieuwe materialen hebben alle betrekking op de cruciale beginfase van het behandeltraject.

 

‘(H)erkend en juist behandeld’ is een must voor intakers en (hoofd)behandelaren in de verslavingszorg, maar zeker ook voor professionals en gedragswetenschappers in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Het boek gaat in op de intakeprocedure van cliënten waarvan bekend is dat zij een lichte verstandelijke beperking (LVB) hebben, en op de screening van cliënten door behandelaren die een LVB niet meer over het hoofd willen zien. Daarnaast toont het boek hoe je kunt omschakelen van een gewone intake naar een LVB-vriendelijke intake.

 

Wat is, en hoe kun je verantwoord detoxificeren binnen en buiten de kliniek? Een keur aan experts biedt met de ‘Richtlijn Detoxificatie van psychoactieve middelen’ een gedetailleerde gids voor de screening, diagnostiek en behandeling van cliënten tijdens de ontgifting. Naast de Richtlijn is een beknopte ‘Handleiding Detoxificatie van psychoactieve middelen’ beschikbaar. Deze beschrijft (1) de algemene taken per consult en geeft (2) per psychoactieve stof aan wat gedaan moet worden tijdens het indicatietraject en welke medische behandelingen ingezet kunnen worden. Ook beschrijft (3) en biedt het vragenlijsten die ingezet kunnen worden voor het monitoren van het detoxificatieproces, de ROM-D.

 

Meer informatie:

www.zorg-perspectief.nl

www.resultatenscoren.nl