In samenwerking met het Bartholomeus Gasthuis (650 jaar!) in Utrecht organiseren we op 31 oktober de Studiemiddag ‘Ruimte voor persoonlijke aandacht en zingeving’.

Janke Jeltsje van Dijk, Trijntje-Scheeres-Feitsma en Marcelle Mulder laten zien hoe je in de ouderenzorg van nu sámen met je collega’s en met ouderen, familie en vrijwilligers succesvolle themagerichte zingevingsactiviteiten opzet. Ronald Schmidt en Eva Smit vertellen waarom en hoe zij binnen hun organisatie zingevingsactiviteiten een vaste plaats geven. Jolanda van Honk en Trudy Meijer gaan in op zinvolle daginvulling.

 

Wat levert het u op?

Beleef twee inspirerende lezingen en volg twee praktische workshops. Na afloop heeft u kennis gemaakt met een effectieve methodiek en de gereedschappen in handen om zelf aan de slag te gaan!

 

Voor wie?

Deze middag is bedoeld voor o.a. zorg- en welzijnsmedewerkers, welzijnscoaches, geestelijk verzorgers, evv-ers, vrijwilligerscoördinatoren, teamleiders en locatiemanagers in de ouderenzorg (wijksteunpunten, dagbesteding, revalidatiecentra, woonzorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen).

 

Programma

12.45 – 13.15    Ontvangst met koffie en thee

13.15 – 13:45    Opening en presentatie Janke Jeltsje van Dijk, Trijntje Scheeres-Feitsma, Marcelle Mulder

13:45 – 14:15    Zingeving en spiritualiteit, visie en beleid, door Ronald Schmidt

14.15 – 15.30    Twee parallelle workshops (Ronde 1)

– Zinvolle daginvulling met cliënten en familie: Jolanda van Honk & Trudy Meijer (PSCOH) i.s.m. Trijntje Scheeres-Feitsma

– Zingevingsactiviteiten, aanpak en borging in de organisatie: Eva Smit en Ronald Schmidt, i.s.m. Marcelle Mulder en Janke Jeltsje van Dijk

15.30 – 15.45     Wisselen, koffie en thee

15.45 – 17.00     Twee parallelle workshops (Ronde 2), zelfde als Ronde 1

17.00 – 17.30     Centrale afsluiting en informeel samenzijn met hapje en drankje

 

Sprekers en workshopleiders

Ronald Schmidt: lid raad van bestuur Cordaan (Amsterdam) en jarenlang verantwoordelijk voor Verzorging & Verpleging.

Eva Smit: humanistisch raadsvrouw bij Cordaan.

Jolanda van Honk: locatiemanager bij PSOH (Hoofddorp) en Initiator van het project Geloof in Zorg – aandacht voor zingeving, inspiratie en dialoog over wat van betekenis is voor ouderen.

Trudy Meijer: verzorgende in het project Dialoog over zinvolle daginvulling bij PCSOH.

Janke Jeltsje van Dijk: voorm. activiteitenbegeleidster bij Tellens en auteur handboek Bezielde Jaren.

Marcelle Mulder: geestelijk verzorger en beleidsmedewerker bij Patyna (Friesland); eigenaar Curamea-leven met zorg en auteur handboek Bezielde Jaren.

Trijntje Scheeres: geestelijk verzorger, stafmedewerker/trainer bij Reliëf en auteur handboek Bezielde Jaren.

 

Wanneer en hoe laat: dinsdagmiddag 31 oktober 2017. Van 13.15 – 17.30 uur.

 

Plaats: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht.

 

Deelnamekosten

€ 75,00 per deelnemer. Alle deelnemers ontvangen een exemplaar van het handboek Bezielde jaren. Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers.

 

Inschrijven?!

Om deel te kunnen nemen aan de studiemiddag is opgave en betaling vooraf vereist.

INSCHRIJFFORMULIER