In deze driedaagse cursus leert u kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. In de cursus wordt gebruik gemaakt van het boek Dilemma’s in kaart. Methode voor moreel beraad in de zorg (auteur: Marije Stegenga).

Als u deze opleiding hebt afgerond, kunt u een moreel beraad met zorgprofessionals leiden. Tijdens deze opleiding verwerft u ook kennis over ethiek, ontwikkelt u ethische gespreksvaardigheden en oefent u gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de implementatie van moreel beraad in de eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leidt u een moreel beraad in uw eigen werksituatie.

Wanneer en waar?
De cursus vindt plaats op dinsdag 7 november 2017, dinsdag 21 november 2017 en dinsdag 16 januari 2018.
Plaats: Woerden

Voor wie? 
Doelgroep voor deze cursus zijn zorgprofessionals, artsen, bestuurders, leden van een medisch ethische commissie (zorg)managers, beleidsmedewerkers.

Meer informatie en inschrijven
Aanmelden is mogelijk op de website van Reliëf. Hier vindt u ook meer informatie.

Cursusdata 2018
De cursus Gespreksleider Moreel Beraad vindt ook in 2018 plaats:

Cursus 1: donderdag 1 februari, donderdag 15 februari en donderdag 12 april 2018. Plaats: Groningen
Cursus 2: donderdag 22 maart, donderdag 5 april en donderdag 31 mei 2018. Plaats: Woerden
Cursus 3: donderdag 13 september, donderdag 27 september en donderdag 15 november 2018. Plaats: Woerden