De boeken Handelingsgericht werken in passend onderwijs en Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs worden op dit moment veelvuldig gebruikt in het hoger onderwijs. Met name in lerarenopleidingen zijn de titels in trek. We vroegen auteur Peter de Vries, docent aan de Hogeschool Utrecht, naar ervaringen van zijn studenten van de Masteropleiding.

Passend onderwijs: logische consequentie vanuit historisch perspectief
Studenten vinden hoofdstuk 2 een belangrijk onderdeel van het boek. Wat hen erg aanspreekt is dat inclusie in een historisch perspectief wordt geplaatst, waarbij nationale en internationale ontwikkelingen aan bod komen. Peter: ‘Cursisten ervaren inclusie en passend onderwijs daarmee ook als een logische consequentie van nationale en internationale ontwikkelingen van de afgelopen decennia.’

Instrumenten begeleiden complex gedrag heel bruikbaar
Ook Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs wordt goed beoordeeld door studenten. Peter: ‘Met name de vragenlijsten in hoofdstuk 2 vinden zij ‘heel bruikbaar’, bijvoorbeeld de Checklist voorwaarden passend onderwijs in de school.’ Hetzelfde geldt voor de instrumenten uit het hoofdstuk over begeleiden van complex gedrag (hoofdstuk 5).  Dit hoofdstuk beschrijft hoe complex gedrag kan worden gesignaleerd en geanalyseerd en hoe dit gedrag voorkomen kan worden. Ook komen interventies aan bod die kunnen worden ingezet om met complex gedrag van leerlingen om te gaan. De instrumenten kunnen worden gedownload op met behulp van de persoonlijke code uit het boek.

Kijk voor meer evaluaties van deze titels door opleidingen op www.hgwinpassenonderwijs.nl en www.begeleideninpassendonderwijs.nl.