Hoe kun je aandacht besteden aan datgene wat het leven de moeite waard maakt? In de ouderenzorg wordt volop gewerkt met de methodiek uit het boek ‘Bezielde jaren. Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers’. Download nu ter kennismaking een gratis proefkatern methodiek Bezielde jaren [pdf].

Het boek biedt twaalf uitgewerkte thema’s, zoals ‘Vriendschap’, ‘Rust en inkeer’ en ‘Dromen en idealen’. Er is uiteraard ook ruimte voor eigen ideeën, thema’s en activiteiten. De methodiek is bestemd voor geestelijk verzorgers, welzijnsmedewerkers, woonassistenten, verzorgenden en andere zorgprofessionals, maar biedt ook voor familie, vrienden en vrijwilligers aanknopingspunten voor zingevingsactiviteiten met ouderen. Meer informatie over Bezielde jaren

Ervaringen met de methodiek van Bezielde jaren
Candida van Delft, welzijnsmedewerker bij Teatskehûs (Patyna), vindt dat iedereen met het boek zou moeten werken: “Het is een goede methode om familie van ouderen meer te betrekken. Dit kan heel eenvoudig, door ouderen bijv. een object mee te laten nemen en hun eigen verhaal te laten vertellen. Maar er staan ook heel veel andere ideeën in voor activiteiten die mensen met elkaar verbinden.” Candida vindt Bezielde jaren een echt ‘doe-boek’, het is heel praktisch. “Er staat helder in beschreven hoe je dingen moet doen. Het is allesbehalve ‘zweverig’, er is veel materiaal uitgezocht en er staan goede suggesties in bij concrete onderwerpen.”

Janneke Poel en Marissa van der Walle, geestelijk verzorger en welzijnsmedewerker bij Zuidoostzorg in Friesland, vertellen dat Bezielde jaren van grote waarde was bij het oprichten van de werkgroep ZININ binnen hun instelling: “De praktische tips uit het boek hebben eraan meegeholpen dat de start van deze werkgroep soepel is verlopen. HBO V, Geestelijke verzorging, familieleden, vrijwilligers, zorgmedewerkers, GVP-ers, welzijnswerker/en coach werken binnen deze werkgroep samen om bij te dragen aan datgene wat voor mensen het leven de moeite waard maakt.” Lees verder over de ervaringen van Janneke Poel en Marissa van der Walle [pdf].

Het boek is heel bruikbaar voor onder meer activiteitenbegeleiders, aldus Arja Hoogerbrugge (geestelijk verzorger Florence, Den Haag) in Tijdschrift Geestelijke Verzorging: “Het is praktisch en staat dichtbij de werkvloer of de woonwijk. De heldere taal en de ideeën die het boek aanreikt geven hen houvast. Sterk is dat het boek niet alleen bestemd is voor verschillende groepen professionals, maar óók een hulpmiddel is voor familieleden, vrienden en vrijwilligers om ouderen heen.”