Wat betekent de komst van de Zorgstandaarden verslaving voor de professional? Wat zijn belangrijke vernieuwingen in de verslavings-zorg? In een dagvullend programma worden op 5 april alle belangwekkende nieuwe ontwikkelingen gepresenteerd en besproken. In het ochtendsymposium kunt u deelnemen aan een programma van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIPSectie Verslavingspsychologie), dat in het teken staat van vernieuwing in de verslavingszorg en zorginnovatie. Tijdens een middagsymposium over nieuwe kwaliteitsstandaarden verslaving, georganiseerd door het IVO, Resultaten Scoren en het Zwarte Gat, komt u alles over deze standaarden te weten. In diverse inspirerende sessies wordt u bijgepraat over actuele thema’s als herstelondersteunende langdurige zorg, samenwerking tussen zorgverleners en cliënten, het belang van regionale zorgnetwerken en de nieuwe Multidisciplinaire richtlijn Stoornissen in het gebruik van drugs.

 

Perspectief Uitgevers is als uitgever van Resultaten Scoren, Kenniscentrum Verslaving, aanwezig bij dit symposium met alle uitgaven.

 

Meer informatie en aanmelden:

https://ivo.nl/symposium-over-vernieuwingen-in-de-verslavingszorg/