In de workshop ‘CGT voor jongeren en verslaving: handleiding voor hun eigen plan’ vindt de lancering plaats van de geheel herziene CGT-behandeling voor jongeren met een verslaving (De Jonge & Zatout 2012). In de workshop vertellen Jannet de Jonge en Renske Spijkerman over de achtergronden en de inhoud van de herziening, zoals weergegeven in hun nieuwe boek ‘Handleiding CGT bij problematisch middelengebruik, gokken of gamen bij jongeren’ (Resultaten Scoren & Perspectief Uitgevers 2018). Bovendien wordt geoefend met specifieke motiverende gedragstherapeutische onderdelen. De workshop bevat een mix van informatie, onderbouwing en verantwoording mét praktische oefeningen voor behandelaars.
Jannet de Jonge: Associate lector, Hogeschool Windesheim/ gz-psycholoog, Dimence.
Renske Spijkerman: senior-onderzoeker bij Parnassia Addiction Research Centre.

De eerste Landelijke Dag Verslavingskunde vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De dag is voor iedereen die betrokken is bij Verslavingskunde Nederland: behandelaars en cliënten, wijkteams, zorgverzekeraars en beleidsmakers. Het thema van de dag is Verslavingszorg in de toekomst, met name op het gebied van herstel.

‘Verslavingskunde Nederland’ is een netwerk van instellingen voor verslavingszorg, cliëntenvertegenwoordigers, kenniscentra en brancheorganisatie GGZ Nederland. De samenwerking richt zich op (1) vergroten van het behandelbereik van de verslavingskunde, (2) doorbreking van het stigma rondom verslaving en (3) verbetering van de kwaliteit van herstelondersteunende zorg.

Programma en inschrijving