Experimenteren hoort bij de adolescentie, maar het gebruik van alcohol en drugs  – en ook bijvoorbeeld van gaming en social media – kunnen juist in deze leeftijdsfase uit de hand lopen. In de adolescentie wordt de leefwereld van jongeren steeds groter en groeit de hoeveelheid vrijheid die zij ervaren. De ouderlijke controle neemt af en de invloed van leeftijdsgenoten toe. Tel daar een onvolgroeid brein bij op en ingrediënten voor een probleem zijn aanwezig.

Wat is nog normaal experimenteergedrag en wanneer verandert het in risicogedrag of zelfs een verslaving? Hoe herken je deze problemen bij jonge mensen en hoe maak je ze bespreekbaar? Hoe doe je dat bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of zwakbegaafdheid? Pak je het anders aan wanneer jongeren uit een migrantengezin afkomstig zijn? Wat als jongeren ook andere problemen hebben, zoals ADHD, autisme of een depressie? Hoe ondersteun je ouders in het omgaan met deze problematiek? Hoe werken diverse genotsmiddelen eigenlijk en hoe houd je daar rekening mee in de hulpverlening aan deze jonge mensen? Hoe motiveer je ze voor verandering? Deze en andere, aanverwante vragen staan centraal op dit congres over verslavingsproblematiek.

Op het congres is Perspectief Uitgevers aanwezig en spreken onder andere haar auteurs) prof. dr. Vincent Hendriks (Universiteit Leiden) en prof. dr. Reinout Wiers (Universiteit van Amsterdam)

 

Voor wie:  hbo- en academisch opgeleide hulpverleners die werken met jonge mensen met (een risico op) verslavingsproblematiek, zoals psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers, (sociaal-) (psychiatrisch) verpleegkundigen, preventiewerkers, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen,

maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, ggz-agogen, vaktherapeuten, sociaal werkers, jongerenwerkers, leerlingbegeleiders, POH-ggz.

 

Wanneer: 14 maart

Waar: Eindhoven

Meer informatie en inschrijven: https://www.congresburo.com/aanbod/262/verslavingsproblematiek.html