In de samenleving – en dus ook binnen de zorg – worden verschillende antwoorden gegeven op de vraag hoe we omgaan met lijden en het besef van eindigheid. Een van de antwoorden is het voorkomen van verder lijden. Op haar jaarcongres daagt Reliëf uit tot gesprek over deze thema’s. Steeds weer blijkt dat het gesprek hierover – ook voor zorgprofessionals – niet eenvoudig is. Hoe kunnen we in de zorg van betekenis zijn voor mensen, van begin tot het einde?

 

Twee auteurs van Perspectief Uitgevers verzorgen deelsessies op dit congres: 

Een groepsdialoog: dementie en euthanasie (door Trijntje Scheeres-Feitsma, stafmedewerker Reliëf)

Hoe waarderen wij het leven van een mens met dementie? Wat verstaan wij onder kwaliteit van leven? Welke inzichten geven ons de antwoorden op deze vragen als wij nadenken over euthanasie? Heeft ons beeld van dementie invloed op de manier waarop wij kijken naar euthanasie bij mensen met dementie? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat Reliëf momenteel uitvoert namens de Coalitie van Betekenis tot het Einde. In deze deelsessie maken deelnemers onderdeel uit van dit onderzoek door hun kennis en mening te delen in een groepsdialoog onder leiding van de onderzoeker.

 

Moreel Beraad (Onder leiding van Marije Stegenga, stafmedewerker Reliëf)

Mensen die werkzaam zijn in de zorg ontkomen er niet aan om besluiten te nemen die van grote betekenis zijn voor de mensen die van zorg afhankelijk zijn. In een moreel beraad reflecteer je op een professionele manier over een concrete casus waarin de vraag naar ‘het goede’ centraal staat. In deze deelsessie houden we een moreel beraad over een casus van een van de deelnemers.

 

Wanneer: 8 maart

Waar: Doorn

Meer informatie en inschrijven: https://www.relief.nl/