De aandacht voor de behandeling van tabaksverslaving neemt toe. Ook (verslavings)zorginstellingen stellen zich tot doel om een volledig rookvrije werk- en behandelcultuur te hebben en cliënten optimaal te stimuleren tot en te ondersteunen bij een rookvrij leven. Dit vormt dan ook de aanleiding voor de uitgave van dit addendum, behorend bij het behandelprotocol individuele cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik (Merkx, 2014).

In dit addendum wordt een handreiking gegeven om tijdens de verslavingsbehandeling ook het roken aan te pakken. De aanwijzingen kunnen tevens gebruikt worden om tabaksverslaving als hoofddiagnose te behandelen. Zoals dat ook geldt voor de behandeling van verslavingen aan andere psychoactieve stoffen en gedragsverslavingen, vraagt de uitvoering van deze behandeling gedegen kennis van deze specifieke verslaving: tabaksverslaving, en kennis en vaardigheden op het gebied van motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie. In dit addendum wordt er van uitgegaan dat de behandelaar vertrouwd is met de uitvoering van motiverende en cognitief gedragstherapeutische verslavingsinterventies en de achtergrond daarvan. Het voorziet in tabak-specifieke achtergrond informatie voor de behandelaar en specifieke tips en aandachtspunten bij de aanpak van deze problematiek. Voor de cliënt zijn specifieke werkboeken ontwikkeld en beschikbaar. De inhoud van dit addendum is samengesteld met behulp van de beschikbare Nederlandse richtlijnen, wetenschappelijk onderzoek, en praktijkkennis van ervaren behandelaren op het gebied van stoppen met roken c.q. de behandeling van tabaksverslaving. Dit product is tevens opgenomen in de Zorgstandaard Tabaksverslaving als bewezen effectieve behandelinterventie in de verslavingszorg.

 

Inhoud en verkrijgbaarheid

Het Addendum Tabaksverslaving bij het behandelprotocol Cognitieve Gedragstherapie bij problematisch middelengebruik en gokken (omvang 24 pagina’s) bestaat uit de volgende onderdelen:

 

1 Inleiding

2 Achtergrondinformatie (Veel voorkomende misvattingen; Medicamenteuze behandeling)

3 Handreikingen voor behandelaars per thema (Motiveren tot gedragsverandering; Algemene psycho-eductie; Registratie van het tabaksgebruik en risicosituaties; Doelen stelen; Voorbereiden op verandering; Zelfcontrolemaatregelen; Functie-analyse; Noodmaatregelen; Omgaan met trek; Veranderen van gedachten; Omgaan met sociale druk)

4 Keuzebijeenkomsten (Omgaan met sombere stemming; Omgaan met spanning; Omgaan met terugval; Extra: Omgaan met: – dikker worden / rokende partner of huisgenoot; Websites en hulpmiddelen; Specifieke doelgroepen – bij zwangerschp / ouders)

Literatuur

 

Auteurs

Wencke de Wildt, verbonden aan Jellinek, en Robert van de Graaf, Verslavingszorg Noord Nederland.

 

Geraadpleegde experts

Andrée van Emst (eerdere input), Mieke Zinn, Maarten Merkx.

 

Download hier het Addendum Tabaksverslaving