In een nieuwe, korte video (2:34 min.) komen deelnemers aan het woord over de driedaagse training moreel beraad voor gespreksleiders. Aangeboden door Reliëf, partner van Perspectief Uitgevers. Deze training berust op het Reliëf-stappenplan en de map ‘Dilemma’s in kaart’. Hoe ga je om met ethische dilemma’s in de zorg? Reliëf biedt training en coaching om waardevolle, menslievende zorg te stimuleren. Het scholingsaanbod ethiek ondersteunt organisaties en professionals in morele reflectie op werken in de zorg: wat vinden wij goede zorg? Wanneer sprake is van een dilemma: wat is in dit geval het goede om te doen?

Voor informatie over het ethiek-trainingsaanbod van Reliëf:

Informatie over de werkmap ‘Dilemma’s in kaart’: