…en wat mag dat kosten? Over deze vraag organiseert Reliëf, partner van Perspectief Uitgevers  op 6 maart het jaarlijkse congres.

In de huidige tijd wordt waarde vaak omgezet in geld. Ook in de zorg is er ruim aandacht voor de financiële waarde en de betaalbaarheid. Maar hoe zit het met andere soorten van waarde: sociale waarde, morele waarde en religieuze waarde van mensen? Wat is de waarde van geschonden leven? En wat doen we als lijden groter is dan ‘waarde’ of kwaliteit? Tijdens het Reliëf Jaarcongres gaan de deelnemers in op de verschillende waarden die een rol spelen in de zorg. En wat dat mag kosten.

Klinisch psycholoog en schrijver Manu Keirse houdt een pleidooi voor het anders kijken naar mensen, hoogleraar zorgethiek Marian Verkerk gaat in op de grenzen van zorg en André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, zal spreken over de zorgkosten.​

Op het congres zijn naast de gemeenschappelijke bijeenkomsten ook diverse deelsessies. Eén daarvan gaat over het houden van een moreel beraad, aansluitend bij de boekpublicatie van Perspectief Uitgevers en Reliëf: Dilemma’s in kaart.

 

Moreel Beraad: tijd voor ontslag van de cliënt

De vraag ‘Wat mag het kosten’ speelt regelmatig een rol bij dilemma’s waarmee zorgprofessionals in de dagelijkse praktijk te maken krijgen. Een moreel beraad is bij uitstek geschikt om dergelijke dilemma’s op gestructureerde wijze te bespreken.

In deze workshop neem je deel aan een moreel beraad over een casus rond ontslag vanuit een zorgcentrum. De tijd die voor een cliënt nodig is om zich goed voor te bereiden op het ontslag staat regelmatig op gespannen voet met de snelheid waarmee binnen de gezondheidszorg gewerkt moet worden. Zakelijke aspecten spelen hierbij een rol. Wat is dan goede zorg?

In deze workshop werken we met de dilemmamethode van Reliëf. Wil je kennismaken met deze toegankelijke methode voor moreel beraad? En ben je benieuwd naar de inzichten die moreel beraad kan opleveren. Begeleiding: Iepie Kroese, trainer ethiek en zingeving bij Reliëf.

 

Wanneer: 6 maart

Waar: Hart van Vathorst, Amersfoort

Meer informatie over hoofdprogramma, alle deelsessies en inschrijven: https://www.relief.nl/