Ook wanneer scholen, opleidingen en bedrijven zijn gesloten, werken professionals en studenten met materiaal van Perspectief Uitgevers (bijna) gewoon verder. Gedegen online materiaal maakt integraal deel uit van onze boekuitgaven. Blended werken leren en studeren! Een overzicht:

 

Voor basisscholen en lerarenopleidingen

www.hgwinpassendonderwijs.nl

www.begeleideninpassendonderwijs.nl

Deze websites bieden wel materiaal bij de boeken:

Handelingsgericht werken in passend onderwijs

Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs

Nieuw: Passend onderwijs in de praktijk. Kernthema’s en casuïstiek

 

Voor instellingen in de verslavingszorg en behandeling bij verslaving

www.zorg-perspectief.nl

Kijk op deze site bij elk boek op Extra materiaal:

CGT-J. Cognitieve gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik, gokken en gamen bij jongeren.

CGT+. Cognitieve gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Handleiding 2. Individuele cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik en gokken

 

Voor instellingen in de ouderenzorg

www.zorg-perspectief.nl

Kijk op deze site bij elk boek op Extra materiaal:

Bezielde jaren. Zingevingsactiviteiten met ouderen, hun familie, vrienden en vrijwilligers

Dilemma’s in kaart. Methode voor moreel beraad in de zorg

Terug naar Toen. Reminisceren met ouderen

Zo komt mijn team verder. Communiceren en leidinggeven in de zorg

Het komt wel goed. Communiceren en leidinggeven in de zorg

 

Voor geografen en studenten fysische geografie

Veel materiaal is te vinden op:

www.geo-vorming.nl