16 oktober – Diaconaat en inclusie

Onder de titel Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk houdt Thijs Tromp op 16 oktober zijn inaugurele rede. Tromp, auteur van Mijn leven in kaart, zegt over het onderwerp van zijn oratie: ‘In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu…