Onder de titel Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk houdt Thijs Tromp op 16 oktober zijn inaugurele rede. Tromp, auteur van Mijn leven in kaart, zegt over het onderwerp van zijn oratie: ‘In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu naar de marge. Velen ervaren dit als een verlies en het vervult hen met zorg. Voor de diaconale praktijk kan de marginale positie wel eens nieuwe mogelijkheden bieden. Opkomen voor en aanwezig zijn bij mensen in de marge werkt anders en misschien zelfs beter als de kerk zelf zich ook beweegt aan de grenzen van de samenleving. In de inaugurele rede worden de mogelijkheden van de bijdrage van de kerk aan inclusie voor mensen in achterstandsposities verkend.’

Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, organisaties en instellingen die op sociaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap. Sinds 2008 is één van die financiële bijdragen, die aan de bijzondere leerstoel Diaconaat die Thijs Tromp momenteel bekleedt.

 

U kunt online aanwezig zijn bij de oratie van Thijs Tromp op vrijdag 16 oktober van 15.45 – 17.00 uur. Aanmelding voor de beeldverbinding:

https://www.pthu.nl/actueel/agenda/2020/10/inauguratie-thijs-tromp/