Vorig jaar organiseerde Reliëf (partner van Perspectief Uitgevers) haar jaarcongres via een livestream. Ruim 100 deelnemers logden in. Voor 2022 stond het jaarcongres traditiegetrouw weer gepland op de tweede vrijdag in maart. Bij de bespreking over de invulling van het congres werd duidelijk dat de fysieke ontmoeting écht van waarde is. Het thema is namelijk: verhalender-wijs. De aandacht voor (levens)verhalen en verhalend werken in de zorg staat centraal. De inschatting is gemaakt dat in maart er een zeer gerede kans is dat een grote bijeenkomst met circa 150 bezoekers geen doorgang kan vinden vanwege de dan geldende coronamaatregelen. Daarom is besloten te schuiven met de datum. Gekozen is voor 24 juni, in aansluiting op de Dag van de levensvragen (zie www.dagvandelevensvragen.nl) die gestart is in 2021. Veel activiteiten zijn in het land ontplooid om aandacht aan deze dag te geven. Reliëf zet zo de toon door de aandacht te vestigen op het belang van de aandacht voor verhalend werken en het levensverhaal waarin levensvragen oplichten. Immers levensvragen zitten veelal verscholen in de verhalen die worden gedeeld en verteld

 

Wanneer: vrijdag 24 juni 2022

Meer informatie: https://www.relief.nl