Begin maart verscheen een nieuwe, uitgebreide editie van het boek Instrumenten voor begeleiden in passend onderwijs. Dit boek biedt nu tachtig praktische hulpmiddelen (acht nieuwe) – met toelichting, gebruikershandleiding en verantwoording – die meteen in het basisonderwijs van alledag kunnen worden ingezet door leraren, interne begeleiders, leerlingbegeleiders, ambulant begeleiders, onderwijsassistenten, coaches en onderwijsadviseurs. Het boek is ook onmisbaar voor studenten en cursisten in de basisopleiding en masteropleidingen. Aan het boek hebben naast de auteurs (de naamgenoten Peter de Vries en Peter de Vries) ook andere onderwijsprofessionals bijdragen geleverd: Hannah Boonen, Aafke Bouwman, Loek Heida, John Jeninga, Geke Klapwijk, Karen van Kooten, Erik van Meersbergen, Kees van Overveld, Edith Peeters, Marjan Plezier, Marieke Postma, Inge Van de Putte, Elke Struyf, Annet de Vroey, Kobi Wanningen, Bert Wienen en Marijke Wilssens.

Bij dit boek is nog steeds de website begeleideninpassendonderwijs.nl beschikbaar. De bestaande en de nieuwe hulpmiddelen die in het boek staan, kunnen gebruikers met behulp van een code voorin het boek ook digitaal hanteren.

 

Download hier een actueel leaflet met alle onderwijskunde-boeken van Perspectief Uitgevers.

 

In juni 2022 verschijnt de derde druk van het boek Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Het is alweer vijf jaar geleden dat de vorige druk verscheen. Sindsdien zijn er diverse nieuwe ontwikkelingen bij de invoering van passend onderwijs maar ook nieuwe en voortgaande inzichten. De actualisatie van het boek met ook nieuwe praktische hulpmiddelen, en met een ruimere lay-out en verbeterde leesbaarheid is uitgevoerd met behulp van opleiders van diverse lerarenopleidingen.

Bij dit boek is de succesvolle website hgwinpassendonderwijs.nl beschikbaar. De bestaande en de nieuwe hulpmiddelen die in het boek staan, kunnen gebruikers met behulp van een code voorin het boek ook digitaal hanteren.

 

Meer informatie over alle onderwijsboeken van Perspectief Uitgevers (zoals de inhoudsopgave) is te vinden: op onderwijs-perspectief.nl