Na vijf jaar was het tijd voor een nieuwe editie van Handelingsgericht werken in passend onderwijs. Wat veranderd is in het boek, is de weerspiegeling van de veranderingen ten goede in het basisonderwijs de afgelopen vijf jaar. Passend onderwijs is steeds meer inclusief onderwijs, en de ondersteuningsbehoeften van leerlingen én die van leraren staan op de voorgrond. Daarbij: niet alleen de school wordt kleurrijker, dat geldt ook voor het boek dat beter aansluit bij onze leesbehoeften. De herziening is uitgevoerd door de auteurs Peter de Vries en Erik van Meersbergen, na consultatie van de onderwijspraktijk.

Wat is nieuw?

Meer specifiek zijn dit de veranderingen in het de derde druk:
– Tekst en figuren zijn uitgevoerd in fullcolour; duidelijker, beter leesbaar en studeerbaar.

– De hoofdstukken zijn geactualiseerd en uitgebreid op basis van opgedane ervaringen met
passend onderwijs, nieuwe inzichten en recente literatuur.

– Hoofdstuk 2 Passend onderwijs is uitgebreid met twee nieuwe paragrafen. In 2.4 Van passend naar inclusief onderwijs staan belangrijke ontwikkelingen vanaf 2018 en bieden we een raamwerk voor schoolontwikkeling en opleidingen. Paragraaf 2.5 bespreekt Inclusie, diversiteit en identiteit.
– Meer aandacht voor het begrijpen van onderwijsbehoeften van de leerling in hun context.
– Meer aandacht voor ondersteuning van ontwikkeling van de leerling door de leraar.
– Een hulpmiddel (A.7 Goodness-of-fit van de leraar) is herzien en twee zijn aan hoofdstuk 8 toegevoegd en ook op de website bij dit boek te vinden: B.15 Formuleren van ondersteuningsbehoeften van de leraar, en C.9 Checklist Argumentatie Handhaving of verwijzing van de leerling.

We hopen hiermee de lezer een nog rijker en bruikbaarder handboek te bieden voor de praktijk en de studie, waarin veel te ontdekken valt en waarmee inspiratie opgedaan kan worden voor de dagelijkse werksituatie. Van zeer praktische handreikingen en voorbeelden tot interessante achtergrondinformatie die de kennisbasis van de onderwijsprofessional verstevigt.

Wie gebruiken dit boek?

De huidige onderwijsprofessional én de professional van de toekomst: studenten, cursisten en hun opleiders. We hebben goed geluisterd naar de feedback die vanuit de verschillende bachelor- en masteropleidingen in Nederland en België naar ons toe is gekomen.
Enerzijds met de bedoeling het goede van de eerste editie te bestendigen. Tegelijkertijd
hebben gebruikers ons geïnspireerd de inhoud te verrijken en enkele thema’s te verdiepen.

 

Boekgegevens
Handelingsgericht werken in passend onderwijs
Achtergronden, Ondersteuning, Hulpmiddelen (Ondersteuning i.p.v. Aanpak)
Derde, herziene druk, 25 juni 2022
272 pagina’s (was 260 pag.)
NIEUW ISBN:  97894 9126925 7
Verkoopprijs:  €32,90 (ongewijzigd)

Verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel en in de webshop van Perspectief Uitgevers