Ook in 2023 organiseert Reliëf, partner van Perspectief Uitgevers, opleidingen voor deelnemers aan een moreel beraad en opleidingen ethiek voor leden van ethiekcommissies alsmede opleidingen ethiek voor bestuurders. De eerste training start 15 februari. Reliëf ondersteunt honderden zorgorganisaties en een veelvoud aan zorgprofessionals door een bijdrage te leveren aan inspiratie, deskundigheidsbevordering en scholing op het gebied van ethiek, zingeving en identiteit. Zo wil zij de kwaliteit van menslievende zorg verhogen. Perspectief Uitgevers publiceert ondersteunende materialen.

 

Moreel beraad
15 februari, 8 maart,19 april
14 maart, 28 maart, 9 mei
20 april, 11 mei, 22 juni en 5 oktober
6 juni opfrisdag
12 september, 26 september, 30 oktober en 24 januari
20 september, 4 oktober, 8 november
12 oktober, 2 november, 7 december
15 november opfrisdag

Informatie, accreditatie en inschrijving: Opleiding moreel beraad

De opleiding leert je kritisch een moreel dilemma onderzoeken, met elkaar zorgvuldig afwegingen maken, verantwoord besluiten nemen, posities en standpunten onderzoeken en helder maken. Dit leer je o.a. door middel van het Reliëf Stappenplan. Als je deze opleiding hebt afgerond kun je een moreel beraad met zorgprofessionals leiden. De map Dilemma’s in kaart, uitgebracht in samenwerking met Perspectief Uitgevers, biedt het basismateriaal bij de opleiding.
Tijdens deze opleiding verwerf je kennis over ethiek, ontwikkel je ethische gespreksvaardigheden en oefen je gesprekken aan de hand van zelf ingebrachte casussen. Tevens besteden we aandacht aan de implementatie van moreel beraad in je eigen organisatie. Voorafgaand aan de derde cursusdag leid je een moreel beraad in je eigen werksituatie.
De vierdaagse variant biedt een extra dag om te oefenen met storende rollen in het moreel beraad. Ook presenteer je je eigen implementatieplan.
De opfrisdag is bedoeld voor zorgprofessionals die eerder een basistraining moreel beraad volgden.
Aan de hand van het Reliëf Stappenplan loop je tijdens deze opfrisdag nog eens de belangrijkste stappen door om kritisch een moreel dilemma te onderzoeken. Er wordt opgefrist hoe je zorgvuldig afwegingen maakt en verantwoord besluiten neemt. Er is ruimte om inmiddels opgedane ervaring te delen en te leren van elkaar. Na deze dag ben je weer helemaal bij om in de eigen werksituatie een fris en succesvol moreel beraad te leiden.

 

Basiscursus Ethiek voor commissies ethiek
14 maart, 28 maart, 23 mei 2023
In deze cursus leer je hoe je ethiek in jouw organisatiestructuur zou kunnen verankeren. Je krijgt zicht op hoe je vanuit de ethiek een relevante meerwaarde kunt zijn bij actuele vraagstukken binnen de organisatie en hoe je vanuit de ethiek kunt aansluiten bij de organisatie zodat je evident, toegankelijk en present bent.

Informatie en inschrijving: Cursus ethiek voor commissies ethiek

Ethiek voor bestuurders
13 april 2023
Zorg en ethiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat vraagt van bestuurders in de zorg een grote mate van sensitiviteit voor ethische vraagstukken.
Tijdens deze inspirerende dag leren bestuurders meer over ethiek en zorg en de wijze waarop ethiek een structurele plek kan krijgen binnen de zorg. Ook verkennen we ethische vragen aan de bestuurstafel en reiken instrumenten aan om deze vraagstukken te helpen analyseren en bespreken.

Informatie en inschrijving: Studiedag ethiek voor bestuurders