Historische kaarten onthullen hoe we de afgelopen eeuwen keken naar de wereld en geografie. Ze weerspiegelen (koloniale) machtsverhoudingen en nodigen uit tot nadenken over de weerslag daarvan in het heden. Van 3 maart tot en met 16 juli dit jaar is de tentoonstelling Open kaart te zien in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. De expositie maakt onderdeel uit van de viering van het 150-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG).

Programma 150 jaar KNAG

Wie zich betrokken voelt bij wat er in de wereld en met de aarde gaande is, weet voor welke enorme uitdagingen we staan. Denk aan klimaat, energie, geopolitiek en oorlog, grondstoffen en migratie. Het zijn kwesties die met elkaar verweven zijn in een samenspel dat van gebied tot gebied verschilt. Het KNAG grijpt de viering van haar 150-jarig bestaan aan om deze uitdagingen te bezien vanuit het verbindend perspectief van de geografie. Met als centraal thema: Wereld in transitie.

Lustrum-activiteiten, o.a.:

3 maart – 16 juli Open kaart, tentoonstelling in Allard Pierson museum, Amsterdam.

23 maart Examenonderwijs in de toekomst, studiedag met 15 geografen, 15 essays, 15 visies.

9 juni Lustrumcongres in TivoliVredenburg, Utrecht.

6 oktober Jouw aarde – jouw Nederland – jouw omgeving, in Museon Den Haag. Filmische blik van leerlingen VO én professionals.

10 juni Ode aan de Aarde, filmfestival, Utrecht.

Meer informatie: 150jaarknag.nl