Noord-Amerika

20,00

De Verenigde Staten en Canada: ze zijn onze verre buren. In cultureel opzicht zijn er veel overeenkomsten, maar veel is ook anders. Het christelijk geloof domineert aan beide zijden van de oceaan, maar anders dan in Europa is van ontkerkelijking in de VS geen sprake. Eender en anders is ook het beeld van de economie, de politiek, de steden, het ruimtegebruik, het fysisch milieu. Eender is bijvoorbeeld de verdeling van zoet water: een overvloed in het noorden, een tekort in het zuiden. Anders zijn de overweldigende geografische afstanden en een uiterst dunne bevolking, zeker in Canada. En net als in Europa zijn de regionale verschillen er immens.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Noord-Amerika. Een geografie van de Verenigde Staten en Canada
Redactie: Ben de Pater, Otto Verkoren
ISBN: 9789023241102
Druk: 1
Verschenen: 2007
Omvang: 320 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 17 x 24 cm
Prijs: € 20,00
Extra:  –
Doelgroep: Studenten geografie en planologie, leraren aardrijkskunde en iedereen die deze regio wil begrijpen

 

Meer informatie

Inoudsopgave

1. Van Green River naar de Blue Ridge Parkway. Inleiding

2. Een dorre monotonie, een overweldigend schouwspel. Geologie, klimaten en landschappen
2.1 Noord-Amerika geologisch bezien
2.2 Geomorfologie: fysiografische regio’s
Kader 2.1 Grand Canyon, de diepste canyon op aarde
2.3 Klimaten: een grote diversiteit
2.4 Klimatologische regio’s
2.5 Natuurlijke ecosystemen
2.6 Rivieren en hun stroomgebieden
2.7 Rivieren als transportweg
2.8 Aanbod van en vraag naar water
2.9 Natuurgevaren, natuurrampen
Kader 2.2 Katrina op bezoek in New Orleans
Kader 2.3 Sluipende natuurgevaren 1: de droogte
Kader 2.4 Sluipende natuurgevaren 2: bodemerosie
2.10 Natuurgevaren in de VS: een regionalisering
2.11 Een dorre monotonie, een overweldigend schouwspel

3. De wording van de Noord-Amerikaanse samenleving. Een kleine historische geografie
3.1 De vroegste immigranten
3.2 Vroege Europese exploratie
Kader 3.1 Levend verleden: de Spaanse missies
3.3 Van exploratie naar exploitatie en vestiging
3.4 Groei van de Britse kolonie
Kader 3.2 Levend verleden: plantages
3.5 De negentiende eeuw
3.6 De oorspronkelijke bewoners: kind van de rekening
Kader 3.3 Levend verleden: handelsposten in het Westen
3.7 Dreigende desintegratie: de Burgeroorlog (1861-1865)
3.8 Ontwikkeling van het transportnetwerk
3.9 Industrialisatie en verstedelijking
Kader 3.4 Levend verleden: ghost towns
3.10 De VS als de ‘Nation of Nations’: migranten
3.11 Stad, transport en economie tot 1960
3.12 En Canada…?

4. Uit velen één? Een cultuurgeografie
4.1 Amerika door Nederlandse ogen: Europese beelden
4.2 Amerika door Amerikaanse ogen: het zelfbeeld
4.3 De traditionele Amerikaanse samenleving
Kader 4.1 Canada’s cultureel-politieke identiteit
4.4 Binnenlands bestuur: democratie van onderop
4.5 Het multiculturele Amerika: een fruitsalade
4.6 Regionale cultuurverschillen in de VS
Kader 4.2 Bakermat van de Amerikaanse muziek
4.7 Regionalisme in Canada
4.8 Afsluiting: Amerika van neo-Europa tot ‘world nation’?

5. De lange arm en de uitgestrekte hand. De internationale politieke geografie
5.1 Twee plus: staatkundige indeling en het politieke netwerk
Kader 5.1 De transatlantische kloof
5.2 Het statenstelsel: enkele begrippen
5.3 De VS en Canada in de mondiale machtshiërarchie
5.4 De VS: de American century en daarna
Kader 5.2 Het westelijk halfrond als geopolitiek concept
5.5 Canada: in de schaduw van zijn machtige zuiderbuur
5.6 Ongelijke machtsbalans tussen de VS en Canada
5.7 Staten en andere actoren
5.8 Afsluiting: wereld van staten én grenzen

6. Een gefragmenteerd bestuurlijk landschap. Bestuur, lokale politiek en ruimtelijke inrichting
Kader 6.1 Natuurparken en bossen in federale handen
6.1 Checks and balances: het federale politieke systeem
6.2 Staten: het belangrijkste bestuursniveau
6.3 Lokaal bestuur: baas in eigen gebied
6.4 Het regionale bestuur: counties
Kader 6.2 De actieve rol van de Canadese provincies
6.5 De arena van lokaal en regionaal ruimtelijk beleid
Kader 6.3 Strijd om de San Luis Market Place
Kader 6.4 Een nieuw Generaal Plan voor Monterey County
Kader 6.5 Een omstreden stadshart voor Glendale
6.6 Bestuur in grootstedelijke gebieden
Kader 6.6 ‘regionalism’ in zuidelijk Florida
6.7 Afronding: versplintering bepaalt het beeld

7. ‘They’re closing down the textile mill.’ Bevolking en economie in de afgelopen decennia
7.1 Bevolking in beweging
7.2 Landbouw in verandering
7.3 Secundaire sector: deïndustrialisatie en deconcentratie
Kader 7.1 Hamilton: staalstad wil economische diversificatie
Kader 7.2 Van fordism naar flexibele productie
Kader 7.3 Maquiladoras: de expansie is voorbij
7.4 Diensten: de kleinschaligheid verdwijnt
7.5 Creatieve steden – groeiende steden

8. Micropolitaan, metropolitaan, megapolitaan. Structuur, dynamiek en functies van het stedensysteem
Kader 8.1 Beeldvorming van de Amerikaanse stad
8.1 Interstates en hun gevolgen voor steden
8.2 ‘The 100-Mile City’ en verder
Kader 8.2 Metropolen afbakenen
8.3 Contrasterende metropolen 1: Boston
8.4 Contrasterende metropolen 2: Atlanta
8.5 Noord-Amerikaanse metropolen als wereldsteden

9. Noord-Amerika in de wereld, de wereld in Noord-Amerika. Afsluiting

Literatuur
Over de auteurs
Register

Andere suggesties…