West-Europa. Hoofdlijnen van geografie en ruimtelijke planning

20,00

West-Europa kent een bonte verscheidenheid aan landschappen en culturen. Van drukke wereldsteden tot ontvolkte randgebieden, van welvarende regio’s tot verpauperde industriegebieden en van imponerende hooggebergten tot eindeloze laagvlakten: West-Europa bestaat slechts in meervoud. Slechts weinig bewoners voelen zich echte Europeanen: de nationale en regionale hartstochten blijven sterk aanwezig. Maar er zijn ook samenbindende krachten. De Europese Unie subsidieert trans-Europese infrastructurele netwerken en bouwt aan een ecologisch netwerk van natuurgebieden. Economische samenwerking en innovaties moeten de EU wapenen tegen de mondiale concurrentie.

Categorie:

Beschrijving

Titel: West-Europa. Hoofdlijnen van geografie en ruimtelijke planning
Redactie: Ben de Pater
ISBN: 9789023245254
Druk: 1
Verschenen: 2009
Omvang: 344 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 17 x 24 cm
Prijs: € 20,00
Extra:  –
Doelgroep: Studenten geografie en planologie, leraren aardrijkskunde en iedereen die deze regio wil begrijpen

 

Meer informatie

Inhoudsopgave

1. Vanaf de Outlook Tower: zicht op Europa
1.1 Betwiste buitengrenzen
1.2 West-Oost, Noord-Zuid
1.3 Verdwijnende binnengrenzen?
1.4 Een mozaïek van subnationale regio’s
1.5 Over het boek
Om verder te lezen
Kader 1.1 Wij tegenover zij
Kader 1.2 Alpen schragen Oostenrijkse en Zwitserse identiteit
Kader 1.3 Een land, een taal: Frankrijk erkent geen regionale talen

2. Europa fysisch-geografisch bezien
2.1 Geomorfologie en geologie
2.2 Delfstoffen en natuurgevaren
2.3 Rivieren en hun stroomgebieden
2.4 Lucht en bodem
2.5 Klimaat in heden en verleden
2.6 Het klimaat in de 21ste eeuw
Om verder te lezen
Kader 2.1 Vulkanisme in Italië
Kader 2.2 Aardbevingen in Griekenland en Turkije
Kader 2.3 Rivieren en overstromingen nader beschouwd

3. Natuurgebieden en natuurbeleid
3.1 Bedreigde ecosystemen: bossen en wetlands
3.2 Biogeografische regio’s
3.3 Ecologische netwerken
3.4 Natuurbeleid van de EU
3.5 Wildernis, Arcadië of nut
3.6 Botsende belangen
Om verder te lezen

4. Landbouw en cultuurlandschappen
4.1 Agrarische cultuurlandschappen
4.2 Landbouw en landbouwbeleid in de EU
4.3 Landbouw en landschap: enkele processen
4.4 Aan het begin van de 21ste eeuw
Om verder te lezen
Kader 4.1 Beschermde landschappen
Kader 4.2 Landschapsschoon en toerisme
Kader 4.3 De Engelse ‘uplands’
Kader 4.4 Alpen probleemgebied?
Kader 4.5 Baixo Alentejo: regio in de Portugese en Europese marge

5. Steden: interne structuur en dynamiek
5.1 Amerikaanse stemmen
5.2 Stadslandschappen
5.3 Stadsplanning en stadsvernieuwing
5.4 Stedelijke vernieuwing in Britse steden
Kader 5.1 Spanning tussen vorm en functie
Kader 5.2 Monumentale en niet-monumentale hoofdsteden
Kader 5.3 Europese winkellandschappen
Kader 5.4: Marseille heeft afgelopen tien jaar het toerisme ontdekt
Kader 5.5 Muziek en sport vormen volkscultuur in Liverpool en Manchester

6. Het Europese stedensysteem: ‘een uniek patroon’
6.1 Politiek en het stedensysteem
6.2 Economie en het stedensysteem
6.3 Competitie en samenwerking
Om verder te lezen
Kader 6.1 Madrid toont veel meer dynamiek dan Rome
Kader 6.2 Een mislukte groeipool: Mo i Rana in Noord-Noorwegen
Kader 6.3 De opkomst van het Ruhrgebied

7. Infrastructuur, transport en verkeer
7.1 Deense bruggen: van een nationaal naar een Europees kader
7.2 Europees infrastructureel beleid
7.3 Regionale luchthavens en prijsvechters: Charleroi en Ryanair
7.4 Binnen steden: light rail en files
7.5 Afsluiting: verweven netwerken
Om verder te lezen

8. Economie: regionale verschillen in welvaart, innovatie en ondernemerschap
8.1 De concurrentiepositie van de EU in de wereld
8.2 Economische integratie binnen de EU
8.3 Regionale verschillen: convergentie of divergentie?
8.4 Innovatie: concentratie in sterke regio’s
8.5 Epiloog
Om verder te lezen
Kader 8.1 Regionale verschillen in ondernemerschap
Kader 8.2 Ierland, van Keltische tijger tot schoothond?
Kader 8.3 Hot spots in onderzoek en technologie

9. Bevolking: van vergrijzing naar krimp
9.1 De eerste demografische transitie
9.2 De tweede demografische transitie
9.3 Bevolkingsbeleid: pronatalistische politiek taboe
Om verder te lezen
Kader 9.1 Arbeidersparticipatie en ouderen in de EU
Kader 9.2 Gezinsvorming en vruchtbaarheid van allochtonen

10. Migratie: open en gesloten grenzen
10.1 West-Europa als gebied van aankomst en vertrek
10.2 Intra-Europese migratie
10.3 Immigratiegolven van buiten de EU
10.4 Pendelaars, transnationale migranten of nieuwe Europeanen?
10.5 Migratiebeleid, nationaal en van de EU
Kader 10.1 Nederlanders in Värmland, Zweden
Kader 10.2 Migratiecorridors: Spanje-Bolivia
Kader 10.3 Turkije en het fort Europa
Kader 10.4 Internationale migrantendag

11. Europese identiteit: een onmogelijke opgave?
11.1 Enkele kernbegrippen
11.2 Omstreeks 1980: de schijn van overzichtelijkheid
11.3 Naar een Europese identiteit?
11.4 Globalisering, lokalisering en identiteit
11.5 Kansen voor een nieuw en wervend verhaal?
Om verder te lezen
Kader 11.1 Twee talen, twee werelden: het Belgische gevoel
Kader 11.2 Kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar identiteit
Kader 11.3 Deens-Duitse grensregio: van twistappel tot zorgenkind

12. De EU in ruimtelijke planning en regionaal beleid
12.1 Tot 2000: de moeizame weg naar ruimtelijke planning
12.2 Na 2000: territoriale cohesie als politiek toverwoord
12.3 Toekomst: tussen Aziatisering en een ‘New European Century’
Om verder te lezen
Kader 12.1 Zoet water en regionale ontwikkeling: de Mondego en Acheloos
Kader 12.2 Zuidoost-Wales: contrasten tussen kuststeden en mijnvalleien
Kader 12.3 Lobbyen voor Oost-Finland

Literatuur
Register
Over de auteurs

Andere suggesties…