Bij behandelcentra voor verslaving melden zich steeds vaker mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn om een behandeling te kunnen volgen, maar wel de Engelse taal voldoende beheersen. Voor centra en behandelaren die toch aan deze behandelbehoefte tegemoet willen komen zijn Engelstalige edities beschikbaar van Werkboek 2 en Werkboek 4 cognitieve gedragstherapie bij middelen en gokken:

Workbook 2 Cognitive Behavioural Therapy for Substance use and Gambling, en

Workbook 4 Cognitive Behavioural Therapy for Substance use and Gambling (juni 2022).

De Engelstalige werkboeken bevatten de professionele 1-op-1 vertaling en paginaopmaak van de Nederlandse editie, waarmee veel Nederlandse behandelaren bekend zijn. Om hen verder behulpzaam te zijn is een Addendum gemaakt bij de bekende Handleiding 2 Individuele cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik (het basisiprotocol). In dit Addendum zijn Engelse vertalingen opgenomen van de psycho-educatie in Handleiding 2, uitleg van begrippen en middeleninformatie. Het gaat om een keuze uit Handleiding 2 waarvan verwacht wordt dat daaraan behoefte is. Vooral Nederlandse en Vlaamse behandelaren krijgen daarmee steun in de rug om ook cliënten in de Engelse taal te behandelen. De paginacijfers in het Addendum verwijzen steeds naar de desbetreffende pagina’s in Handleiding 2. In de komende tijd zullen indien gewenst uitbreidingen van dit Addendum verschijnen. De paginacijfers in het Addendum verwijzen weliswaar steeds naar de desbetreffende pagina’s in Handleiding 2 maar ook de gebruikers van Handleiding 4 kunnen hiervan profijt hebben.