Over Perspectief Uitgevers

Privacybeleid

Leveringsvoorwaarden

De producten van Perspectief Uitgevers zijn hulpmiddelen die de kwaliteit van studie of werk vergroten. Marktgericht uitgeven is het doel van Perspectief Uitgevers. Kenmerken van onze uitgaven zijn:

  • uitstekende toepasbaarheid in het onderwijs en/of de beroepspraktijk;
  • gedegen toetsing van het materiaal;
  • functionele en aantrekkelijke vormgeving.

Perspectief Uitgevers richt zich op studieboeken en praktijkuitgaven met digitale componenten, op drie vakgebieden:

  • geografie (specialismen fysische geografie en sociale geografie),
  • onderwijskunde,
  • gezondheidszorg (specialismen ouderenzorg en verslavingszorg).

Daarbij organiseert en initiëert zij workshops op congressen, studiebijeenkomsten en trainingen.

Onze uitgaven en activiteiten zijn gericht op studenten, cursisten en professionals. Auteurs en docenten zijn actief in de beroepspraktijk, onderwijs, onderzoek en wetenschap.

Perspectief Uitgevers is in 2011 opgericht en bouwt voort op jarenlange uitgeefervaring. De uitgeefprofessionals die betrokken zijn bij de onderneming hebben expertise ontwikkeld in de educatieve, professionele en wetenschappelijke uitgeverij. Individueel én gezamenlijk hebben zij boeken, tijdschriften, e-books, e-learning applicaties, studiebijeenkomsten en congressen gerealiseerd voor de markt.

Perspectief Uitgevers is intensief betrokken bij haar auteurs en ontwikkelaars. Wij adviseren hen in alle stadia van het creatieve proces: van uitgaveplan tot kant-en-klare kopij of prototype. Auteurs en ontwikkelaars profiteren daarbij van de opgedane ervaring met een veelheid aan vergelijkbare uitgaveproducten.

Heeft u een uitgaveplan dat past binnen de fondsen van Perspectief Uitgevers, neem dan contact met ons op.