Onze partners

Verslavingskunde Nederland

Vergroot kennis en kunde over verslaving en het (voorkomen van) het gebruik van alcohol, drugs, tabak en van gedragsverslaving. We richten ons op professionals in de verslavingszorg en bereiken onze missie door samen te werken: we verenigen ons in een landelijk netwerk, waarin we de expertise en ervaring bundelen. Herstel is een rode draad in al onze activiteiten. Herstel is een individueel proces. Het gaat om het ontwikkelen van veerkracht en het omgaan met een verslaving.
Het doel dat hieruit volgt: minder mensen in Nederland raken verslaafd. En minder mensen komen in de problemen door verslaving. De professionals die samen het netwerk van Verslavingskunde Nederland vormen zetten zich in voor dit doel.
Om dat doel te bereiken zetten we ons, ook samen met Perspectief Uitgevers in voor:
+ Kennis en kunde die voor iedereen toegankelijk is, leidend tot effectievere zorg;
+ Destigmatisering en sociale inclusie;
+ Goed opgeleide professionals die samen met een cliënt tot een passende behandeling komen;
+ Professionele standaarden en richtlijnen.
+ Deze activiteiten vinden plaats via landelijke projecten of door producten te ontwikkelen.

Reliëf

Vereniging van 120 zorgaanbieders (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ) die inspiratie en bezieling in de zorg bevordert, vanuit de essentiële waarden: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid. Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. Reliëf stimuleert het geven van aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En verheldert ervaringen van zorgverleners en helpt deze in een perspectief te plaatsen.

MW Projects

Onze partner bij het online en digitaal beschikbaar maken van uitgaven, webshop en materialen.

Centraal Boekhuis

Staat voor ruim 140 jaar ervaring in logistieke dienstverlening. Zij biedt oplossingen in de vorm van logistieke diensten, e-commerce logistiek, digitale distributie en informatie- en communicatiediensten. Het fijnmazige distributienetwerk van CB bereikt de hele Nederlandse en Belgische markt. CB verzorgt voor Perspectief Uitgevers de opslag, facturering en distributie.

logo_feuerstein