Onze partners

Resultatenscore

Bevordert de toepassing van de best beschikbare kennis over preventie, behandeling en zorg van verslavingsproblematiek op het gebied van geestelijke- en somatische gezondheid en op het justitiële en maatschappelijke vlak. Het centrum vervult drie functies:

Het ontwikkelen en verspreiden van toegepaste kennis in de vorm van richtlijnen, protocollen, interventies en andere kennisproducten.

Het evalueren, monitoren en borgen van de toepassing van door RS ontwikkelde interventies en kennisproducten.

Het voor bepaalde termijn bevorderen en ondersteunen van kwalitatief hoogwaardige leer- en opleidingstrajecten binnen het initiële en beroepsonderwijs en bij leernetwerken en nascholingen.

Reliëf

Vereniging van 120 zorgaanbieders (ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap en de GGZ) die inspiratie en bezieling in de zorg bevordert, vanuit de essentiële waarden: aandacht, betrokkenheid, liefde, verantwoordelijkheid, deskundigheid en gelijkwaardigheid. Vanuit de overtuiging dat menslievende zorg in de kern gaat om relaties, om mensen die iets voor elkaar betekenen, ondersteunt Reliëf zorgaanbieders om een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen. Reliëf helpt zorgaanbieders om de ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een plaats te geven, zodat mensen met hart en ziel menslievende zorg kunnen geven én ontvangen. Reliëf stimuleert het geven van aandacht voor de vraag en het verhaal van mensen die zorg behoeven. En verheldert ervaringen van zorgverleners en helpt deze in een perspectief te plaatsen.

Feuerstein Centrum Nederland

In 1997 opgericht om de Feuerstein-methode ook voor in Nederland wonende kinderen, jongeren en volwassenen met een leerprobleem bereikbaar te maken. Sindsdien heeft het centrum honderden mensen kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun leervaardigheden.

MW Projects

Onze partner bij het online en digitaal beschikbaar maken van uitgaven, webshop en materialen.

Centraal Boekhuis

Staat voor ruim 140 jaar ervaring in logistieke dienstverlening. Zij biedt oplossingen in de vorm van logistieke diensten, e-commerce logistiek, digitale distributie en  informatie- en communicatiediensten. Het fijnmazige distributienetwerk van CB bereikt de hele Nederlandse en Belgische markt. CB verzorgt voor Perspectief Uitgevers de opslag, facturering en distributie.

Alliantie Stoppen met roken

Perspectief Uitgevers geeft in het kader van de Alliantie Nederland Rookvrij in samenwerking met Stichting Resultaten Scoren Kenniscentrum Verslaving een aantal nieuwe boeken uit over stoppen met roken aan de hand van Cognitieve Gedragstherapie.

logo_feuerstein