Vergroot kennis en kunde over verslaving en het (voorkomen van) het gebruik van alcohol, drugs, tabak en van gedragsverslaving. We richten ons op professionals in de verslavingszorg en bereiken onze missie door samen te werken: we verenigen ons in een landelijk netwerk, waarin we de expertise en ervaring bundelen. Herstel is een rode draad in al onze activiteiten. Herstel is een individueel proces. Het gaat om het ontwikkelen van veerkracht en het omgaan met een verslaving.
Het doel dat hieruit volgt: minder mensen in Nederland raken verslaafd. En minder mensen komen in de problemen door verslaving. De professionals die samen het netwerk van Verslavingskunde Nederland vormen zetten zich in voor dit doel.
Om dat doel te bereiken zetten we ons, ook samen met Perspectief Uitgevers in voor:
+ Kennis en kunde die voor iedereen toegankelijk is, leidend tot effectievere zorg;
+ Destigmatisering en sociale inclusie;
+ Goed opgeleide professionals die samen met een cliënt tot een passende behandeling komen;
+ Professionele standaarden en richtlijnen.
+ Deze activiteiten vinden plaats via landelijke projecten of door producten te ontwikkelen.