Bij Handleiding 2 CGT en Handleiding 4 CGT zijn gratis pdf’s beschikbaar met handreikingen aan behandelaren die werken met de Engelstalige edities van Werkboek 2 CGT en Werkboek 4 CGT, of overwegen dat te gaan doen. In de addenda bij beide handleidingen zijn Engelse vertalingen opgenomen van de psycho-educatie, van de uitleg van begrippen en van middeleninformatie. Het gaat hierbij om kennis en informatie waarvan verwacht wordt dat daaraan behoefte is in de Engelse taal. De paginacijfers in de addenda verwijzen steeds naar de desbetreffende pagina’s in Handleiding 2 en in Handleiding 4. Nederlandse en Vlaamse behandelaren krijgen hiermee steun in de rug om cliënten te (gaan) behandelen die de Nederlandse taal niet beheersen.

Addendum ENG Handleiding CGT 2-1.2

Addendum_ENG_Handleiding_4_CGT_1.0

Deze downloads zijn ook te vinden op zorg-perspectief.nl bij Workbook 2 CBT en 4 CBT, alsmede bij de Handleiding 2 CGT en 4 CGT. Kijk hiervoor bij Extra informatie.