30 oktober KNAG onderwijsmiddag

Dit jaar is dé onderwijsdag voor docenten aardrijkskunde korter en online: na het inhoudelijk programma is er ook een kennisquiz. Tegelijk vindt een online-informatiemarkt plaats met Perspectief Uitgevers. Het programma start op 30 oktober om 15.00 uur met een inhoudelijke lezing van electoraal geograaf en publicist Josse de Voogd. De verkiezingskaart van Nederland vormt een mozaïek van politieke kleuren. Josse…

16 oktober – Diaconaat en inclusie

Onder de titel Kerk in de marge. Het diaconaat als inclusieve praktijk houdt Thijs Tromp op 16 oktober zijn inaugurele rede. Tromp, auteur van Mijn leven in kaart, zegt over het onderwerp van zijn oratie: ‘In ons land hebben kerken lange tijd een centrale plaats in de samenleving ingenomen. Langzaam maar zeker schuiven zij nu…

6 maart – Wat ben je waard…

…en wat mag dat kosten? Over deze vraag organiseert Reliëf, partner van Perspectief Uitgevers  op 6 maart het jaarlijkse congres. In de huidige tijd wordt waarde vaak omgezet in geld. Ook in de zorg is er ruim aandacht voor de financiële waarde en de betaalbaarheid. Maar hoe zit het met andere soorten van waarde: sociale waarde,…