Europa: Een nieuwe geografie

34,90

Dit boek (met bijbehorende website) biedt een geografische inleiding tot Europa. Hoe is de fysisch-geografische opbouw van het continent? Welke sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen doen zich voor? Hoe verandert de rol van overheden in de aanpak van problemen en wat is de inbreng van lokale initiatieven? Hoe zijn steden en regio’s vervlochten in Europese en mondiale netwerken? Tal van kaarten en foto’s in kleur verhelderen de tekst.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Europa: een nieuwe geografie
Auteurs: Ben de Pater, Leo Paul e.a.
ISBN: 9789491269103
Druk: 1
Verschenen: 2015
Omvang: 384 pagina’s (met figuren, kaarten en foto’s in kleur)
Formaat: 17 x 24 cm
Prijs: € 34,90
Extra: Speciale website: www.geo-europa.nl
Doelgroep: Universitaire studenten sociale geografie, planologie en aanverwante opleidingen; studenten die in het hoger beroepsonderwijs een lerarenopleiding of andere opleiding volgen; docenten aardrijkskunde / geografie en andere professionals; eenieder die geïnteresseerd is in de veranderende geografie van Europa


Meer informatie

Inhoudsopgave

INLEIDING: EEN WEGWIJZER EN PLAATSBEPALING

1 EUROPA: EEN PANORAMA
1.1 Op zoek naar verschillen binnen Europa
1.2 Europa als ontvanger en verspreider van innovaties
1.3 Europese integratie: met horten en stoten
1.4 Ruimtelijke verschillen in welvaart en economie
1.5 Nog steeds een grootmacht?
1.6 Balans

2 DE NATUURLIJKE OMGEVING: FYSISCHE GEOGRAFIE
2.1 Geologie en geomorfologie
2.2 Natuurlijke hulpbronnen: delfstoffen
2.3 Natuurlijke gevaren
2.4 Rivieren en hun stroomgebieden
2.5 Bodem: van vele kanten bedreigd
2.6 Klimaat en klimaatverandering

3 LANDELIJKE GEBIEDEN: LANDBOUW, LANDBOUWBELEID EN CULTUURLANDSCHAPPEN
3.1 Landbouw aan de rand van het suburbane landelijk gebied
3.2 Een ongelijk speelveld: perifere landelijke gebieden
3.3 Nationaal beleid: de tijden zijn veranderd
3.4 Het Europese landbouwbeleid
3.5 Landbouw in het voormalige communistische Mecklenburg-Vorpommern en Polen
3.6 Landbouw en cultuurlandschappen

4 INFRASTRUCTUUR: HOOPVOLLE VERWACHTINGEN, GEVREESDE EFFECTEN
4.1 De Romeinen wisten het al
4.2 Waar water is, is een weg
4.3 De ijzeren baan: infrastructuur van nationaal belang
4.4 Deense bruggen: van een nationaal naar een Europees kader
4.5 Europees infrastructureel beleid
4.6 Veranderingen op komst?

5 INDUSTRIE, INNOVATIE EN REGIONALE ONTWIKKELING
5.1 Van Black Country tot Rustbelt
5.2 Dynamiek in de auto-industrie
5.3 Innovatie en slimme specialisatie
5.4 Afsluiting: een nieuwe industriële revolutie?

6 DE STAD IN DE WERELD: NETWERKEN EN DIENSTEN
6.1 Urbanisatie, de-urbanisatie, re-urbanisatie
6.2 Liverpool I: voorzichtig herstel
6.3 Wat zijn diensten en waarom worden ze steeds belangrijker?
6.4 Diensten en de stad I: de centrale plaats
6.5 Diensten en de stad II: de netwerkstad
6.6 World cities en global cities
6.7 Op macroniveau: stedelijk bestuur in een competitieve wereld

7 STEDEN: DE VELE WERELDEN VAN DE STAD
7.1 Op mesoniveau: stations, vliegvelden en havens
7.2 Op mesoniveau: vormgevers van (hoofd)stedelijke landschappen
7.3 Op microniveau: buurten en wijken
7.4 Op microniveau: veranderingen in hoogbouwwijken
7.5 Denken over de ideale stad(swijk)

8 TOERISME: ECONOMISCHE PIJLER, MAAR OOK EEN MIXED BLESSING
8.1 Op zoek naar patronen: bestemmingen
8.2 Op zoek naar patronen: verplaatsingen en verbindingen
8.3 Plaatsen en regio’s: effecten van toerisme

9 BEVOLKINGSONTWIKKELINGEN: OP WEG NAAR KRIMP
9.1 De eerste en tweede demografische transitie
9.2 Regionale verschillen in geboorte en sterfte
9.3 Migratie: een verschijnsel van alle tijden en plaatsen
9.4 Vele soorten migranten
9.5 Migranten in de samenleving: geen warm welkom
9.6 Migratiebeleid: toon en inhoud veranderen voortdurend

10 STATEN EN NATIES: POLITIEKE EN CULTURELE GRENZEN VALLEN NIET SAMEN
10.1 Naties, staten en natievorming
10.2 De macht van staten: despotisch-infrastructureel en centraal-decentraal
10.3 In West-Europa: Frankrijke en Italië
10.4 Midden- en Oost-Europa: een wirwar van nationale groepen
10.5 De Europese Unie en de toekomst van natiestaten

BIJLAGE: DE VERANDERENDE STAATKUNDIGE KAART VAN EUROPA (1815-2015)

REGISTER

Andere suggesties…