Fysisch-geografisch onderzoek

21,50

Dit boek bevat een schat aan basisinformatie, die onmisbaar is om de ontstaanswijze van Nederland goed te kunnen doorgronden. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a.: de analyse van sedimenten, de ontwikkeling van planten en dieren, en methoden waarmee de ouderdom van aardlagen kan worden bepaald. Daarnaast wordt ingegaan op wereldwijde veranderingen die voor Nederland van groot belang zijn: mogelijke oorzaken van het ontstaan van ijstijden, veranderingen in de zeespiegelstand, en het principe van het onderzoek van diepzee-sedimenten en landijs-kernen. Ook de gevolgen van een meteorietinslag aan het einde van het Krijt komen aan de orde. Tenslotte bevat het boek een overzicht van de voor Nederland belangrijke sedimentatiemilieus: glaciale en periglaciale afzettingen, kusten, rivieren en veenvorming.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Fysisch-geografisch onderzoek. Thema’s en methoden
Auteur: Henk Berendsen, Esther Stouthamer (eindredactie)
ISBN: 9789023245384
Druk: 5e herziene
Verschenen: 2010
Omvang: 332 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 17 x 24,5 cm
Prijs: € 21,50
Extra: Inclusief cd-rom met alle figuren in kleur + vele digitale extra’s
Doelgroep: Studenten geografie, geologie, landschap, bodem, water, op universiteiten en hogescholen, alsmede leraren aardrijkskunde en iedereen die meer over de fysische geografie van Nederland wil weten

 

Meer informatie

Inhoudsopgave

Cd-rom bij dit boek bevat:
Alle illustraties uit dit boek in kleur
Uitgebreide collectie afbeeldingen en foto’s
Collegemateriaal
Worddocument met links naar relevante websites

Verandering op wereldschaal

1 Oorzaken van het ontstaan van ijstijden
1.1 Inleiding
1.2 Conditionele factoren
1.3 Sturende mechanismen: variaties in de verdeling van de zonnestraling
1.4 Terugkoppelingen
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

2 Veranderingen van de zeespiegel
Literatuur

3 Onderzoek van de diepzeebodem
3.1 Inleiding
3.2 Zuurstof-isotopen onderzoek
3.3 Zuurstof-isotopen onderzoek van diepzeeafzettingen
Literatuur

4 Onderzoek van het landijs
4.1 Datering van het ijs
4.2 Broeikasgassen in de atmosfeer
4.3 Overige onderzoeksresultaten
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

Sediment-analyse

5 Litho-, bio- enchronostratigrafie
Literatuur

6 Boorbeschrijving van ongeconsolideerde sedimenten
6.1 Databanken
6.2 Textuurindeling
6.3 Korrelgrootte-bepalingen in het laboratorium
6.4 Indeling naar de mediaan van de zandfractie
6.5 Indeling van het grind
6.6 Organische stof
6.7 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte
6.8 Indeling naar kleur
6.9 Oxydatie/reductie
6.10 Geoxydeerd ijzer
6.11 Grondwaterstanden
6.12 Vegetatiehorizonten
6.13 Overige onderscheidingen
6.14 Afronding
6.15 Sortering
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

7 Boormethoden en geofysische methoden
7.1 Boormethoden
7.2 Geofysische exploratiemethoden
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

8 Zware-mineralen analyse
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

9 Grind analyse
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

10 Kwartaire formaties
10.1 Inleiding
10.2 De indeling van De Mulder et. al. (2003)
10.3 De indeling van Zagwijn & Van Staalduinen (1975)
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

Biostratigrafie

11 Ontwikkeling van het leven
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

12 De Krijt-Tertiaire overgang
12.1 Oudere theorieën omtrent het uitsterven van de dinosariërs
12.2 Problemen
12.3 Moderne waarnemingen
12.4 Mogelijke verklaringen
12.5 Nieuwe aanwijzingen
12.6 Kenmerkende patronen van uitsterven
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

13 Zoogdieren uit het Kwartair van Nederland
13.1 Inleiding
13.2 Evolutielijnen van woelmuizen en olifantachtigen
13.3 Vondsten van Pleistocene fauna’s in Nederland
Literatuur

14 Palynologisch onderzoek
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

Chronologie

15 14-C analyse, dendrochronologie en warven-onderzoek
15.1 Variaties in het 14-C gehalte van de atmosfeer
15.2 Invloed van de geografische breedte op het 14-C gehalte van de atmosfeer
15.3 Invloed van isotopenfractionatie op de 14-C ouderdom
15.4 Gesloten systeem
15.5 Mogelijke foutenbronnen
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

16 Paleomagnetisme en plaattektoniek
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

17 Overige dateringsmethoden voor Kwartaire afzettingen
17.1 Kalium-Argon datering
17.2 Uranium-series
17.3 Luminiscentie-dateringen
17.4 Elektron-spin resonantie
17.5 Fission track datering
17.6 Chemische dateringsmethoden
17.7 Biologische dateringsmethoden
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

Afzettingsmilieus

18 Glaciale en periglaciale milieus
18.1 Inleiding
18.2 Glaciale vormen en afzettingen
18.3 Periglaciale vormen en afzettingen
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

19 Kusten
19.1 Transportprocessen
19.2 Lagunes, waddengebieden, estuaria en delta’s
19.3 Relatieve zeespiegelgebieden
19.4 De Nederlandse kust
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

20 Rivieren
20.1 Inleiding
20.2 Vlechtende rivieren (verwilderde rivieren)
20.3 Rechte (slingerende) rivieren
20.4 Meanderende rivieren
20.5 Anastomoserende rivieren
20.6 Datering van stroomgordels
Opgaven
Uitwerking van de opgaven
Literatuur

21 Veenvorming
21.1 Sedimenten, gevormd in meren
21.2 Laagveen
21.3 Hoogveen
21.4 Natuurlijke successie in oceanische klimaten
21.5 Veenvorming in het rivierengebied
Literatuur

Index

Andere suggesties…