Landschap in delen

39,95

In deze zesde, editie in KLEUR van Landschap in delen, ondertitel: De fysisch-geografische regio’s, is de beschrijving van de fysisch-geografische regio’s (nu per landschapstype) uit de laatste editie van Landschappelijk Nederland ingevoegd. De tekst van de paragrafen over het klimaat in Nederland is geactualiseerd. De figuren in deze paragrafen en de overige hoofdstukken worden in een toekomstige editie geactualiseerd. De hoofdstukken uit de voorgaande druk van Landschap in delen zijn ondergebracht in een afzonderlijk boek: Landschap waarderen.

Categorie: Tag:

Beschrijving

Titel: Landschap in delen. De fysisch-geografische regio’s.
Auteur: Henk Berendsen, Esther Stouthamer, Kim Cohen, Wim Hoek
ISBN: 9789491269240
Druk: 6e herziene
Verschenen: 2021
Omvang: 392 pagina’s, geïllustreerd in KLEUR
Formaat: 17 x 24,5 cm
Prijs: € 39,95
Extra: Website digitale figuren
Doelgroep: Studenten geografie, geologie, landschap, bodem, water, op universiteiten en hogescholen, alsmede leraren aardrijkskunde en iedereen die meer over de fysische geografie van Nederland wil weten.

 

Meer informatie

Inhoudsopgave

INHOUD Landschap in delen. De fysisch-geografische regio’s (6e druk 2021)

 

1 Inleiding

2 Klimaat en atmosfeer
2.1 De atmosfeer
2.2 Klimaat en klimaatindeling
2.3 Het klimaat van Nederland
2.4 Lokale klimaten

3 Geologie, geomorfologie en reliëf
3.1 Geologie
3.2 Geomorfologie en reliëf

4 Water
4.1 Waterhuishouding
4.2 Waterbalans van Nederland
4.3 Rivieren
4.4 Infiltratie
4.5 Noordzee

5 Bodem
5.1 Bodemvormende factoren
5.2 Horizontbenaming
5.3 Bodemvormende processen
5.4 Geogenetische en pedogenetische classificatiesystemen

6 De mens in het landschap
6.1 Bewoningsgeschiedenis
6.2 Landgebruik
6.3 Wegen, waterwegen, spoorwegen
6.4 Nederzettingen en verkaveling
6.5 Agrarische cultuurlandschapstypen
6.6 Overige elementen van het cultuurlandschap|
6.7 Steden

7 Het Zuid-Limburgse lössgebied
7.1 Geologie, geomorfologie en reliëf
7.2 Water en bodem
7.3 De mens in het landschap

8 Het zandlandschap
8.1 Het zuidelijk zandgebied
8.2 Het Midden-Nederlandse zandgebied
8.3 Het oostelijk zandgebied
8.4 Het noordelijk zandgebied

9 Het rivierenlandschap
9.1 Geologie, geomorfologie en reliëf
9.2 Water en bodem
9.3 De mens in het landschap

10 Het veenlandschap
10.1 Het westelijk veengebied
10.2 Het noordelijk veengebied

11 Het zeekleilandschap
11.1 Het zuidwestelijk zeekleigebied
11.2 Het noordelijk zeekleigebied
11.3 Afsluiting van zee-armen; de Deltawerken

12 Het kustlandschap
12.1 Het Zuiderzeegebied
12.2 Het waddengebied
12.3 Het duingebied

Appendix 1 Verklaring van de namen in het systeem van bodemclassificatie voor Nederland
Appendix 2 Schema van het classificatiesysteem van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000
Appendix 3 Namen

Literatuur

Index

Andere suggesties…