Handleiding Detoxificatie van psychoactieve middelen

21,95

Deze Handleiding beschrijft hoe detoxificeren op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Deel 1 beschrijft de algemene taken per consult. Deel 2 geeft per psychoactieve stof aan wat er gedaan moet worden tijdens het indicatietraject, welke medische behandelingen ingezet kunnen worden en waar specifiek op gelet moet worden. Het gaat hierbij om: alcohol, opioïden, benzodiazepinen, gamma-hydroxybutyraat (GHB), stimulantia, cannabis, tabak en ketamine. Deel 3 beschrijft de vragenlijsten voor het monitoren van het detoxificatieproces, de ROM-D.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Handleiding Detoxificatie van psychoactieve middelen. Verantwoord ambulant of intramuraal detoxificeren
Redactie: Boukje Dijkstra, Maureen van Oort, Cor de Jong
ISBN: 9789492121240
Druk: 1  (wordt geleverd als PDF)
Verschenen: April 2017
Omvang: 98 pagina’s
Formaat: 29,7 x 21 cm
Prijs: € 21,95
Extra: Digitale bijlagen
Doelgroep: Professionals in de verslavingszorg


Meer informatie