Terug naar toen 2

25,95

Ouderen praten graag over vroeger. Reminisceren heeft tot doel samen herinneringen op te halen en ouderen uit te nodigen daarover te vertellen. Hieraan worden gevoelens van zingeving en eigenwaarde ontleend. De verhalen en gesprekken vormen ook een bron aan informatie voor begeleiders. Dit boek bevat een groot aantal verhalen over vroeger, met vragen, tips en suggesties voor begeleiders. Daarnaast biedt het boek een praktische handleiding voor het stapsgewijs opzetten en uitvoeren van reminiscentie-activiteiten. Een derde onderdeel bevat informatie over de werking van het geheugen en wordt ingegaan op reminiscentie-activiteiten met verschillende generaties, culturen en speciale doelgroepen. Ook komt het gebruik van muziek aan de orde.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Terug naar Toen 2. Reminisceren met ouderen, geboren 1935 – 1950
Auteurs: Ingrid Barendsen, Wil Boonstra
ISBN: 978 94 91269 02 8
Verschenen: 2011
Omvang: 192 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: A4
Prijs: € 25,95
Extra: Digitaal materiaal op www.zorg-perspectief.nl
Doelgroep: Professionals, zoals activiteitenbegeleiders, ouderenwerkers en sociaal-cultureel werkers, vrijwilligers, mantelzorgers en medewerkers in de zorg

 

Meer informatie

Inhoudsopgave

Inhoud Terug naar Toen 2

Inleiding
Register
Deel 1 thema’s voor reminiscentie
1 de lagere school
2 spelletjes, speelgoed en kattenkwaad
3 huishouden, grote schoonmaak, nieuwe apparaten
4 kleding en persoonlijke hygiëne
5 voedsel, koken en boodschappen doen
6 veranderingen in het verkeer
7 mijn ouderlijke woning, modernisering in het interieur
8 radio, televisie en amusement
9 het beroep van mijn vader en moeder
10 vakanties en uitstapjes, zon- en feestdagen
11 mijn eerste baan
12 uitgaan
13 mijn eerste vrijer
Deel II reminisceren in de praktijk
1 wat is reminiscentie?
2 voorbereidingen
3 selecteren van deelnemers
4 de reminiscentiebijeenkomsten
5 de eerste bijeenkomst
6 de tweede bijeenkomst
7 de derde bijeenkomst
8 de vierde tot en met de tiende bijeenkomst
9 opnemen van reminiscentiegesprekken
10 privacy
11 de meest voorkomende problemen en de oplossingen
12 vervolgactiviteiten
13 reminisceren met psychogeriatrische ouderen
14 reacties van ouderen en hun familie
15 tips voor aspirant-reminiscentiewerkers
Deel III extra informatie & mogelijkheden voor sociaal-culturele activiteiten
1 het oprollend geheugen bij Alzheimerpatiënten en de reminiscentiehobbel bij geestelijk vitale ouderen
2 muziek en reminiscentie in de zorg
3 intergenerationele reminiscentie in samenwerking met het basisonderwijs
4 interculturele reminiscentie
5 intergenerationele en interculturele reminiscentie
6 andere mogelijkheden met reminiscentie:     leerlingen vmbo, hangjongeren, terminale jongeren, jong volwassenen en volwassenen
Over de auteurs
Op www.perspectiefuitgevers.nl:
Bijlage 1 nieuwe uitvindingen en technologische ontwikkelingen
Bijlage 2 sociale, politieke en economische ontwikkelingen vanaf eind jaren dertig

Andere suggesties…