Landschap waarderen. Onderlegger voor natuur- en milieubeheer

14,75

In Landschap waarderen staan de ‘aankleding’ van en de bedreigingen voor het landschap centraal, waarbij vanuit fysisch-geografisch gezichtspunt de ondergrond, de waarde hiervan en het gebruik daarvan een belangrijke rol spelen. Het boek bevat hoofdstukken over klimaat(verandering), flora en fauna, landschap en natuur, en over milieu, die afkomstig zijn uit Landschap in delen (vierde druk).

In de volgende, herziene editie, wordt de inhoud van dit boek verbonden aan de huidige ontwikkelingen en inzichten in klimaatverandering en in landschaps-, flora- en faunabeheer.

Categorie:

Beschrijving

Titel: Landschap waarderen. Onderlegger voor natuur- en milieubeheer
Auteur: Henk Berendsen
ISBN: 9789491269189
Druk: 1e
Verschenen: 2019
Omvang: 140 pagina’s, geïllustreerd
Formaat: 17 x 24,5 cm
Prijs: € 14,75
Extra: Website www.geo-vorming.nl
Doelgroep: Studenten geografie, geologie, landschap, bodem, water, op universiteiten en hogescholen, alsmede leraren aardrijkskunde en iedereen die meer over de fysische geografie van Nederland wil weten.

Inhoudsopgave

Inhoud Landschap waarderen – Onderlegger voor natuur- en milieubeheer

 

1 Inleiding

 

2 Klimaatverandering

2.1 Klimaatveranderingen in het verleden

2.2 Veranderingen in de samenstelling van de atmosfeer

2.3 De toekomst van het klimaat

2.3.1 Klimaat in de nabije toekomst

2.3.2 Klimaat in de verre toekomst

 

3 Flora en fauna

3.1 Begripsomschrijvingen

3.2 Ontwikkeling van flora en fauna

3.3 Oorspronkelijke en huidige flora en fauna

3.4 Veranderingen in de flora en fauna door de invloed van de mens

3.5 Ecosystemen

 

4 Landschap en natuur

4.1 Relaties in landschappen

4.2 Achteruitgang van de natuur

4.3 Landschapsecologische gevolgen van verzuring, vermesting en verdroging

4.3.1 Bossen op mineraalarme gronden

4.3.2 Heide, stuifzand en hoogveen

4.3.3 Vennen

4.3.4 Beekdalen

4.3.5 Laagveenmoerassen

4.3.6 Duinen

4.3.7 Cultuurlandschap

4.4 Bescherming van het substraat

4.5 Ruimtelijk beleid en natuurbeleid

 

5 Milieu

5.1 Inleiding

5.2 Milieubeleid in Nederland

5.3 Bevolkingstoename

5.4 Verandering van het klimaat

5.5 Verzuring

5.6 Vermesting

5.7 Verspreiding

5.8 Verwijdering

5.9 Verstoring

5.10 Verdroging

5.11 Verinnerlijking

5.12 Volksgezondheid en milieu

5.13 Verspilling

 

Index

Andere suggesties…