Passend onderwijs in het MBO

29,95

Dit unieke boek bespreekt aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden de stand en de mogelijkheden van passend onderwijs in het MBO: de ondersteuning van jongeren, docenten en begeleiders, en de ondersteuning vanuit de opleiding. Daarnaast bevat het boek 25 beproefde hulpmiddelen om passend onderwijs in het MBO uit te bouwen en te onderhouden. Deze zijn ook digitaal beschikbaar.

 

 

Categorie:

Beschrijving

Beschrijving

Titel: Passend onderwijs in het MBO. Gereedschap voor docenten en begeleiders
Auteurs: Erik van Meerbergen, Ingrid Ketelaar
ISBN: 9789491269202
Druk: 1
Verschenen: 2020
Omvang: 176 pagina’s, geïllustreerd, in full colour
Formaat: 17 x 24,5 cm
Prijs: € 29,95
Extra: Inclusief website met hulpmiddelen voor gebruik in het onderwijs
Doelgroep: Docenten en begeleiders; mentoren, SLB’ers, AO’rs, SAW’ers; coördinatoren, gedragswetenschappers; schoolteams, opleidingsteams, ondersteuningsteams, onderwijsconsulenten, beleidsmedewerkers onderwijs; schoolmanagers, opleidingsmanagers; alle leerwegen, opleidingen, opleidingscentra, ROC’s, Colleges

Inhoudsopgave

Inleiding

 

1 Opleiden van jongeren in ontwikkeling

1.1 Inleiding

1.2 Jongeren in ontwikkeling

1.3 Beeldvorming over jongeren

1.4 Ontwikkelingstaken van jongeren

1.5 Van ontwikkelingstaken naar een ABC van onderwijsbehoeften

1.6 Onderwijsbehoeften van jongeren

1.7 Onderwijsbehoeften van de groep

 

2 Ondersteuning van de docent en de begeleider

1.1 Inleiding

1.2 Vaardige docenten

1.3 Ondersteuningsbehoeften op een rij zetten

1.4 Reflectie als hulpmiddel bij het formuleren van ondersteuningsbehoeften

1.5 De onderwijsmethodiek van handelingsgericht werken

1.6 Systeemgericht én systematisch aan de slag

1.7 Docenten en hun grondhouding als basis voor passend opleiden

 

3 Ondersteuning op het niveau van de opleiding en de instelling

1.1 Inleiding

1.2 Ondersteuning van alle studenten

1.3 Integrale schoolondersteuning: vier vuistregels

1.4 Integrale schoolondersteuning in de praktijk: de School als Werkplaats (SAW)

1.5 Ondersteunen bij organisatieveranderingsprocessen

 

4 Gereedschap voor docenten en begeleiders

4.1 Inleiding

Deel A

A.1 Overzichtslijst Onderwijsbehoeften

A.2 Snelle scan Beeldvorming gedrag

A.3 Checklist Relatie tussen leren en gedrag

A.4 Vragenlijst Zelfdeterminatietheorie motivatieschaal MBO

A.5 Mijn Persoonlijk Profiel

A.6 Teken je levenslijn

A.7 Gesprek voeren met een student

A.8 Inventariseren van Sociale en emotionele competenties van studenten

A.9 Observatie Gedrag en profiel

A.10 Effectief handelen bij acht typen complex gedrag

Deel B

B.11 De 5 G’s: reflecteren met een student

B.12 Zelfanalyse van Competenties bij complex gedrag

B.13 Handelingsplan MBO van de jongere

B.14 Groepsplan MBO

B.15 Observeren Competenties van docenten en begeleiders

B.16 Observeren van Management en instructie

B.17 Kijkwijzer Activerende directe Instructie

B.18 De Incidentmethode

B.19 Goodness-of-fit jongeren

Deel C

C.20 Checklist Sociaal en emotioneel leren: succesindicatoren programma

C.21 Vragenlijst Docenten en begeleiders:’ Passend Onderwijs binnen de school/opleiding’

C.22 Meetlat Passend onderwijs MBO

C.23 OP PAD hulpmiddel voor procesbegeleiding

C.24 Format Teambespreking handelingsgericht werken

C.25 Matrix Handelingsgericht werken en schoolontwikkeling

 

Literatuur en andere bronnen

 

Register

Andere suggesties…